سلام

متا سفانه کامپيوترم شديدا قاتی کرده وای انگار همه چيز داره با من بد تا ميکنه دارم ديگه خودمم قاتی ميکنم اون از وضع مدرسه که کلاسا شروع نشده تعطيل شد اينم از اين17.gif

/ 4 نظر / 2 بازدید
ali

خوب گيرت اورذم مادر جنده كوني. حالا به من نارو ميزني؟ ننتو جلوت ميكنم. كسكش عوضي. ابنه اي. جاكش

bahareh

ببخشيد من اصلا شما رو نمی شناسم لطف کنيد ديگه چيزی ننويسيد اگه کاری هم داريد بهم ميل بزنيد ولی من اصلا شما رو نمی شناسم

یه آدم

شما خودت رو خيلی ناراحت نکن !

bahareh

آخه برام خيلی جالبه من اصلا ايشونو نميشناسم واقعا آدم ناراحت می شه