نزار باور کنم تنهای تنهام ...

ساربانم.ساربان کوچک دوست داشتنی ام.دوست عزیزی که دوست داشتن شاید تنها کلامی باشد که در عین ناتوانی تنها تصویر گر شبحی از احساساتم است،آه که چه کلمات قاصرند و چه کوچکند در مقابل چشمان حریصم،چیمانی که کاسه ی گدایی بر در خانه ی قلبم میزنند تا شاید قطره ی اشکی لایق ریخته شدن بیابند.آه که چقدر در آتشم،در آتش نبودن و نشدن و نماندن میسوزم و تو تنها سوخته ای هسته که دردم را میفهمی و من تنها گداخته ای هستم که گوشت بریان شده ات را میبینم.آه که چه دردناک است،چه دردناک است که تنها کلمات رابطی باشندبرای پایان دادن، برای نبودن،برای رفتن و برای تنهایی.دلم میخواست میتوانستم عصیان کنم،میتوانستم خنجر کوچکم را از جیب به در آورم و به قلب زمان فرو کنم تا نگذرد ،تا مرا با خود نبرد اما افسوس که دستهایم را به زنجیر بسته اند.آه که چه بی تابم،بی تابم برای حرفهایت،برای حرفهایی که هستند برای نشنیدن وفریادهایی که با نگاه سوزانت داغ هایی ابدی را بر قلبم میزنند.آه که چه کوچکند عقربه های ساعتم و چه زود دلشان برای یکدیگر تنگ میشود. وچه کودکانه از هم فاصله میگیرند و زمانه به بهانه ی راهی بی فرجام آنها را از یکدیگر دور می سازد.دلم برایشان میسوزد و دلم برایمان میسوزد.آه که چه خون بار است راه زندگی قلمم و من از نظر تو چه ظالمم که قلمم را به کشتن میدهم.آری من همان ظالم جاهل خدایگانم که قلم در سیطره ی وجودیم به دام افتاده و به ناچار از پس فریادهای فرو خورده ام راه مرگ را در پیش میگیرد و نیستی را بر تحمل من ترجیح میدهد.آه که چه غمگین است زمانی که من از ساربان گم گشته ام دور میشوم و او را درکویر تنها میگذارم در حالیکه او مرا مینگرد و من پشت به او عرصه ی ابدی برزخ را به تنهایی طی میکنم و او را در کویر تنها میگذارم واو را تنها میگذارم و او را با سراب ها تنها میگذارم(میفهمید؟!!!)آه که چه نمک نشناسند کلمات که بعد از این همه همراهی و نقش کردنشان مرا به اجبار به خداحافظی میکشانند.

حتی قلم نیز دراین لحظات مرا همراهی نمیکند.نمیخواهد در عظمت نقطه ای کوچک خفه شود.

اما چه کنم که همه ی پنجره ها را برای باز شدن نمیسازندو تمام روزها باشب به پایان می آیند.

و من سعی خواهم کرد که همان شبگرد پیر تنها باشم  باهمان شمع لرزانی که در طوفان زمانه از هراس خود را درقلبم پنهان نموده...

بهارهm.s.h

این نامه ی خداحافظی بود به یکی که گفت اسمشو نگم.خوب سال نوتون مبارک .تولدمم خودم به خودم تبریک میگم.

خوب تا یه چند ماهی این جا کلهم اجمعین تعطیله.دلیلشم کنکوره.یادتون نره برای هممون موقع سال تحویل دعا کنید.همین. دستتون داشتم  دوستتون دارم ولی نیاز نیست شما من رو دوست داشته باشید.دلم نمیخواد خداحافظی کنم مثل خیلی چیزهایی که دلم نمیخواد.

و من دارم یاد میگیرم پا رو خواسته هام بزارم.کتاب مورد علاقم رو بخرم بدم دوستام نگه دارن که نخونم.آره بهاره رفت همون جوری که یه شبگرد پیر تنها هر شب میره و میره ومیره.همین عیدتون مبارکو من 18 امین بهار رو تجربه میکنم.خدانگهدار53.gif.

/ 1 نظر / 4 بازدید
امید

بهاره جون عزیزم[قلب] برو به فروردین 86 نظرهای عکس مدرسه رو بخون عیدت مبارک [گل] [خداحافظ]