سلام نصف شبی

سلام الان ساعت دقیقا ۱۲:۴۱ است.من شدیدا در حال دویدن دنبال کارامم و حتی وقت ندارم که بگم دنیا دست کیه.ولی مطمئنن خیلی کارها رو نمی رسیم بکنیم. خیلی از چیزهام گم شده اصلا نمیدونم کجا گذاشتم.همین دیگه

تا فردا خدانگهدار

ولی مطمئن باشید که روز شمار امشب رو خواهم نوشت 

/ 3 نظر / 4 بازدید
آزاده

تنها يک قدم تا طلوع خورشيد..

آزاده

نگران نباش ما می رسیم ما می تونیم بازتاب درست میشه بابا هنوز تا ۸ یه هفت ساعتی مونده

يک يار آشنا

هه! شما اينجوری داريد زور می زنيد، بعد بيا ببين تو اين مدرسه، واسه سمينار۲۳ هيچ خبری نيس که نيس. نه اين که هيچ خبری نباشه ها ولی می دونم که از سالای پيش اوضاع وخيمتره. با اين سال دومی های کج و يه وری ما!