سلام

امروز هم مثل هميشه همه چيز همون طوری شد که من نمی خواستم دوباره برنامه هام به هم ريخت دوباره نشد .ديگه کم کم دارم از دست خودم و برنامه هام خسته ميشم با اينکه هيچ وقت اجراشون نمی کنم03.gif

/ 3 نظر / 2 بازدید
یه آدم

چه خوب که اسمتون عوض شد !

m.s.h

گفتم ميشه