مرگ آفتاب گردان

ببخشید.

بر او ببخشایید

بر خشم بی تفاوت یک تصویر که آرزوی دور دست تحرک در دیدگان کاغذیش آب میشود.

اگه ناراحت شدید از حرفهام ببخشید.

فکرکنم این برای همه بهتره.

من فعلا دوباره تا اطلاع ثانوی سکوتم.

/ 0 نظر / 4 بازدید