................................

اونو برداشتم.

نمیخوام دیگه

من       ............کاش.............................................................................

/ 2 نظر / 5 بازدید
animitto

نمی دونم چی شده ! اصلا شاید به من ربطی نداشته باشه ..ولی امیدوارم ... . . . امیدوارم! ( خدا جون می دونی کاره دیگه ای از دستم بر نمی آد )

animitto

گاهی می خوای ولی نمیشه ! یک چیزی از درونت داد می زنه ، می خواد ولی نمیشه .. مثل زنگی که صبح ها می ره تو جونت می گه پا شو ولی نمیشه خیلی بدتره ... مثل حرف سرد دوستی ، می خوای دلداریش بدی ولی نمیشه مثل وقتی که عزیز ترینت جلو چشمات می میره ، می خوای زنده باشه ولی نمیشه.. ( اطرافیانم همه این روز ها چه غمگینند ، خدایا من فقط می تونم امیدوار باشم ؟؟؟)