Like the tears had never hit the ground

نتونستم....هنوز نمیتونم....باید این پست رو پاک میکردم چون نتونستم...هنوز نمیتونم

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
آزاده

به درخت نگاه کن! به شاخه هایش! پیش از آن که دست های درخت به نور برسند، پاهایش تاریکی را تجربه کرده اند..."

آزاده

اصلا مگه همین شریعتیت نمی گفت که : "چه زجری می کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است.." ؟ خب شاید داری به او آرزوی دست نیافتنیت(آدم شدن) نزدیک میشی.. اندکی صبر سحر نزدیک است...

بهروز

بنويس دارم ديونه ميشم بنويس [سوال]