سلامت را نميخواهند پاسخ گفت سرها در گريبان است...

سلام.این دفعه یه حرفی برای گفتن دارم شاید حرفی که خیلی وقت بود حی می اومدم بزنم ولی نمیشد.دوست خوبمون حافظ کمکم کرد تا حرفم رو بزنم:

یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد          

                                                     دوستی که آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست  

                                                    خون چکید از شاخ گل ابر بهاران را چه شد

کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی  

                                                حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاست        

                                                   تابش خورشید و سعی باد وباران را چه شد

شهریاران بود وخاک مهربانان این دیار     

                                                      مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد

کوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند    

                                                  کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد

صد هزاران گل شکفت وبانگ مرغی بر نخاست 

                                                    عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت

                                               کس ندارد ذوق مستی می گساران را چه شد

                              حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش

                           از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

همین دیگه فعلا.

خدانگهدار01.gif27.gif

/ 2 نظر / 4 بازدید
لاله

حافظ میگه: یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور تا آینده ای که خودش میاد

نیما

سلام دادا بابا ایول حرف دل مارو زدی انگار بی معرفتی ها زیاد شده حريفا! ميزبانا! ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج مي‌لرزد بيا بگشاي در، بگشاي، دلتنگم