سرود ملی سال ۸۶-۸۵

ترس/سرد/خشم/درد/بشنو

در حیرت/در وحشت/تو سرگردان/  /برخیز

یادآور لالایی درگوشت

میپیچید با صدای مادر  

خوابیدیم سال ها

در گرمای یک رویا

تا امروز این فریاد

می رسد ندایی این زمان

پایان این رویا آغاز یک کابوس

می شنوی از اعماق سرد شب

سکوتی که تو را میخواند  

می نگری بر آشوب جهان  

می ترسی می دانم می گریی میدانم

می سپارم به تو میراث دیرین

سرودی که با تو میخواند:

                                       آرام بخواب کودک فردا

فعلا خدانگهدار01.gif

                                       

/ 2 نظر / 3 بازدید
آزاده

......................

!D^#$

آرام بخواب کودک فرداااااااااااااااااااااااااااااا!!!!!!!!!!