< چقدر... - حرفهای جامونده


حرفهای جامونده

...
چقدر...

چقدردلم برای حرف زدن تنگ شده،برای حرف زدن با رنگ آبی تیره خودکار و کاغذ سفید خط دار.

چقدردلم برای روزهای آفتابی تنگ شده،برای خورشید فروزان و آبی آسمان.

چقدر دلم برای خواندن تنگ شده، کتاب های سنگین و سرنوشت های غمگین.

چقدردلم برای رویا تنگ شده، آرزوهای بی پروا وچشمانی پر آوا.

چقدر دلم برای امید تنگ شده، هدف هایی ژرف و راه هایی سخت.

چقدر دلم برای شنیدن تنگ شده، آوازهایی اندوهگین وفریادهایی فولادین.

چقدردلم برای دیدن تنگ شده، چشم هایی منتظر و منظره هایی منزجر.

چقدر دلم برای دستانت تنگ شده، مشت هایی گره کرده و قلب هایی گذشت کرده.

چقدر دلم برای زندگی تنگ شده،قدم هایی استوار وافکاری آشکار.

چقدردلم برای تو تنگ شده،دوستانی پر نشاط و بهترین لحظات.

+نوشته شده در ۱۳۸٥/۱٠/٢ساعت٧:۱٢ ‎ب.ظتوسط bahareh m.s.h | حرف ها ()