< ترانه ی تنهایی - حرفهای جامونده


حرفهای جامونده

...
ترانه ی تنهایی

 

تو بگو

            تقصیر کیست؟

                                    تویی که مرا دیوانه کردی

                                                            یا منی که دیوانگی ام را پذیرفتم

تو بگو

            معجزه ی نگاه جان کاه چشمانت اعجاز کدامین پیامبر بود؟

تو بگو

            تویی که نوازش کلمات را از من دریغ داشتی

و مرا در میان هجوم سکوت و سکون و تاریکی تنها گذاشتی

تو بگو

            تو بگو دیوانه کیست؟

                        عابری که بی مقدمه میخندد

                                  یا آدمی که دست حوّایش را در لبه ی پرتگاه آسمان رها میکند

تو بگو

تو بگو نواده ی آدم

            تو که کین حوّایان در سرت میپرورانی

و شبها باتضرع به پیشگاه پروردگارت نوحه  عفو میخوانی

تو بگو

            گناه کدامیک سنگین تر است؟

                        سیبی که برای عزیزترینت از درخت ممنوعه بچینی

                                                یا نفرتی که در درونت به سبب هبوط بپرورانی

تو بگو

            تو که همواره داستان خلقت را روایت کرده ای 

و حوّا را عامل بخت سیاهت دانسته ای

تو بگو

            کدامیک درمانده تر است؟

                        تویی که حوّایت را بدنام کردی و قربانی هبوط گشتی

                                    یا حوّایی که نفرت عالمیان را به جان خرید و سکوت کرد

آری

            تو نازپرورده ی آدمی بودی

که راوی دنیا بود

و سنت رها کردن به تو آموخت

                                                ومن دست پرورده ی حوّایی

که بار بدنامی به دوش داشت

ورسم ماندن وسکوت میدانست

آری

            من و تو تکرار چرخه ی آفرینشیم

                                                و هبوط ،سرشت آدم بود

                                                                        و حسرت ،سرشت حوّا

 

+نوشته شده در ۱۳۸٩/٢/٢٧ساعت٩:٠٤ ‎ب.ظتوسط bahareh m.s.h | حرف ها ()