< حرفهای جامونده


حرفهای جامونده

...
عناوین مطالب وبلاگ حرفهای جامونده
» I've been addicted to you :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» نامه ای به مخاطب ناشناس 23 :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» نامه ای به مخاطب ناشناس 22 :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» نامه ای به مخاطب ناشناس 21 :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» نامه ای به مخاطب ناشناس 20 :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» نامه ای به مخاطب ناشناس 19 :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» نامه ای به مخاطب ناشناس 18 :: ۱۳٩٠/۱/۱
» نامه ای به مخاطب ناشناس 17 :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» نامه ای به مخاطب ناشناس 16 :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» آفرینش :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» دختری با کفش های کتانی :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» نامه ای به مخاطب ناشناس 15 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» نامه ای به مخاطب ناشناس 14 :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» نامه ای به مخاطب ناشناس 13 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» چله ی من :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» نامه ای به مخاطب ناشناس 12 :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» نامه ای به مخاطب ناشناس 11 :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» نامه ای به مخاطب ناشناس 10 :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» نامه ای به مخاطب ناشناس 9 :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» نامه ای به مخاطب ناشناس 8 :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» نامه ای به مخاطب ناشناس 7 :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» نامه ای به مخاطب ناشناس 6 :: ۱۳۸٩/۸/٧
» نامه ای به مخاطب ناشناس 5 :: ۱۳۸٩/۸/٤
» نامه ای به مخاطب ناشناس 4 :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» نامه ای به مخاطب ناشناس 3 :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» نامه ای به مخاطب ناشناس 2 :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» نامه ای به مخاطب ناشناس1 :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» سیب ترش زنده گی :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» اضغاث احلام :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» خود نویس :: ۱۳۸٩/٦/٩
» دست هایی برای ننوشتن :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» و ما چیزی نمیگفتیم... و ما تا مدتی چیزی نمی گفتیم :: ۱۳۸٩/٥/۱
» Like the tears had never hit the ground :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» اصول فکری :: ۱۳۸٩/٤/٥
» Breathe for love tomorrow Cause there's no hope for today :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» ح ق ا ر ت :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» درخت ممنوعه :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
» پیری زودرس :: ۱۳۸٩/۳/٦
» I’ve travelled half the world to say, I belong to you :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» ترانه ی تنهایی :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» White demon, widen your heart's scope :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم...نقشی به یاد روی تو بر آب میزدم :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» ونوس :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» من ریسمان محبت تو پاره میکنم..شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم :: ۱۳۸٩/٢/٢
» پرتغالی :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» این روزها که میگذرد شادم... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» غروب خیس :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» اشک آدم برفی :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» قصه ام رو از کجا بگم که پا نگیری تو صدام :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» خزان آفرینش :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» آخر دنیا :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» برگ بی درختم و در مسیر بادها :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» قطعه ی گمشده :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» قاصد روزان ابری داروگ...کی میرسد باران :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» تو را من چشم در راهم شباهنگام... :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
» میشه افسانه ها رو زندگی کرد..اگه حق با من دیوانه باشه :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» شراره های بودن :: ۱۳۸۸/٧/٢٢
» ما خوشحالیییم :: ۱۳۸۸/٧/۸
» نطق کور :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» ایستگاه اتوبوس :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» تازگی ها :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» دختر همسایه :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» چراغ خاموش :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» بی بهانه :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» بی تو دنیا , غرق ظلمت , زندان فتح و شادی :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» از این غم چه حالم ،نمیدانی :: ۱۳۸۸/٥/۱
» تمام دینم به دنیای فانی :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
» دست نوشته های تنهایی :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» دلم پره :: ۱۳۸۸/٤/۱٢
» این روزها :: ۱۳۸۸/٤/٥
» دچار :: ۱۳۸۸/٤/۳
» مشق شب :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» مرغ سحر ناله سر کن.... :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» خودتون قضاوت کنید :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
» باران که میبارد... :: ۱۳۸۸/۳/٢٠
» Ctrl + G :: ۱۳۸۸/۳/۸
» I believe in you.. I'll give up everything just to find you :: ۱۳۸۸/۳/٦
» دست های خالی :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» گر سر ننهم آنگه،آنگه گله کن :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» مانده پای آبله از راه دراز :: ۱۳۸۸/٢/۱٦
» من هستم چون بارون هست و بارون هست چون من هستم :: ۱۳۸۸/٢/٩
» خیلی وقته دیگه بارون نزده... :: ۱۳۸۸/٢/٤
» خوشا کسی که درین راه بی حجاب رود :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» من آرومم،تو تنهایی،حقیقت داره دلتنگی... :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» تمت صبرنا :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» همین شب تا سحر یک سال میشه! :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» چرا باید مطلب من عنوان داشته باشه؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» با سنگ ها بگو که چه اندیشه میکنند؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» چهار هزار قدم :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» باید تو رو پیدا کنم هر روز تنها تر نشی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
» دختری با شال گردن رنگی رنگی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» breathe no more :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» شرح ما وقع :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
» میدان صنعت-پایانه ی شهید افشار :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» دیگر مگرش به خواب بینم... :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» ................................ :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» میخواند آواز،در کنار من، انگار :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
» برگ بی درختم و در مسیر بادها :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
» داشتم میرفتم،تو صدایم کردی،برگشتم :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» کاغذهای خط خطی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» فاجعه ای به نام سکوت :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» بند باز :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» جنبش دانشجویی :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
» قربانیان کاغذ :: ۱۳۸٧/٩/۱٩
» شهر سنگستان :: ۱۳۸٧/٩/۱٥
» شب تا سحر من بودم و لالای باران... :: ۱۳۸٧/٩/٦
» بهار پاییزی :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
» BRT زندگی :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم... :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
» عینک خیس :: ۱۳۸٧/۸/٥
» مرگ آفتاب گردان :: ۱۳۸٧/۸/٤
» سکوت :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» مشغولیات یک جوجه دانشجو :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» زیر پوست شب :: ۱۳۸٧/٧/٥
» گر تو گویی راست؟ گویم راست،میتوانست او اگر میخواست... :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» جاده های خیس :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» ناله های تنهایی :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» خیابان کودکی :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» ۱۳۸٧/٦/۱۱ :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» دعوتت میکنم امشب به نبودنم به یادم... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» دراین سرای بی کسی :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» از ماست که بر ماست :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» بداهه :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» به همین سادگی :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» نقطه سر خط :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
» جاهلیت قرن بیست ویکم :: ۱۳۸٧/٥/٤
» سه نقطه... :: ۱۳۸٧/٥/۱
» تو بمان بامن تنها تو بمان :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» برزخ اکنون... :: ۱۳۸٧/٤/٢٦
» بنویس که خیلی وقته واسه تو گریه نکردم... :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» شب است... :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» آخرین جرعه ی این جام تهی :: ۱۳۸٧/٤/٩
» بار دگر شوق دگر از پس دیوار :: ۱۳۸٧/٤/٦
» نزار باور کنم تنهای تنهام ... :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
» شبگرد پیر تنها :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» رد پایت را که میگیرم از تو دورتر میشوم انگار کفش هایت را برعکس پوشیده ای :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» اگر زمين از تکاپوی ما نچرخد فردا ديگر آفتابی نمی تابد... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» سلامت را نميخواهند پاسخ گفت سرها در گريبان است... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
» هوا سرده :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» به کجا چنين شتابان؟ :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
» ايستگاه کينگزکراس :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» ببار ای بارون ببار با دلم گريه کن خون ببار... :: ۱۳۸٦/٤/۱٥
» برگ ريزان زندگی :: ۱۳۸٦/٤/٦
» چنان که آغاز کردی هميشه بر همان خواهی بود :: ۱۳۸٦/۳/٢٩
» خودم و باز هم خودم :: ۱۳۸٦/۳/٢٤
» واپسين لحظات :: ۱۳۸٦/۳/۱٧
» امتحانات تنهايی :: ۱۳۸٦/٢/٢۸
» فراموش شدگان(۲) :: ۱۳۸٦/٢/٢٥
» فراموش شدگان :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» با ارفاق صفر :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» واج آرايی حرف های گ-و-س-پ-ن و د :: ۱۳۸٦/٢/٤
» آفتاب بهاری کارگاه :: ۱۳۸٦/۱/٢۸
» آخرين خورشيد :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
» پاورقی های زندگی :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» هر کجا هستم باشم آسمان مال منست۳۱) :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
» هر کجا هستم باشم آسمان مال منست(۲) :: ۱۳۸٦/۱/۱۱
» هر کجا هستم باشم آسمان مال منست(۱) :: ۱۳۸٦/۱/٩
» کلاس ۳۰۴ :: ۱۳۸٦/۱/٦
» من کجای اين سفر بايد تو رو پيدا کنم... :: ۱۳۸٦/۱/٢
» دختری با خودکار آبی(۲) :: ۱۳۸٦/۱/۱
» بوی عيدی بوی توپ بوی کاغذ رنگی... :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
» دختری با خودکار آبی :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۸
» تو نميدونی دل من ديگه طاقتي نداره... :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٤
» سرود ملی سال ۸۶-۸۵ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٠
» از نفس افتاده :: ۱۳۸٥/۱٢/۱
» زنده بودن کافی نيست،زندگی زندگی زندگی !!! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» تموم شد :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
» وايسا دنيا من ميخوام پياده شم!!!!! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٩
» خواب يا بيداری؟ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۸
» کارگاهی به وسعت يک آرزو ی شيرين :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» نصفه شب کارگاه :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» سلام نصف شبی :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» فردا از قلب ظلمت ها نور گرمی برميخيزد :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
» رکورد زنی!!! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» ۳روز مونده به کارگاه!!! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» ما همه گمشدگان ره پيدا شدنيم... :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
» اين حسين کيست که عالم همه ديوانه ی اوست :: ۱۳۸٥/۱۱/٩
» آی آدم ها! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» دلم انگاری گرفته قد بغض ياکريما :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
» امتحان دوستی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» خط قرمزهای خيالی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
» بازی شب يلدا :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» چقدر... :: ۱۳۸٥/۱٠/٢
» شکوفه های پاييزی :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» دقيقه های پوچی :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» خاکستری :: ۱۳۸٥/٩/۱٠
» سومی ها ... برای شما برنامه ی ويژه ای داريم!!! :: ۱۳۸٥/٩/٤
» مطمئن باش... :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» شيشه ی پنجره را باران شست :: ۱۳۸٥/۸/۱
» درد دل :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
» ای ايران ای مرز پر گهر :: ۱۳۸٥/٧/۳
» من باتوام تو بامن کاری نداره پرواز :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
» تصورات نامفهوم :: ۱۳۸٥/٦/۱۳
» ديگه به اينجام رسيده!!!!! :: ۱۳۸٥/٦/٢
» حرفهای جامونده ی يک جنگ :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» خرهای متمدن :: ۱۳۸٥/٥/٩
» شب آرزوها :: ۱۳۸٥/٥/٦
» سرزده :: ۱۳۸٥/٤/٢٦
» بچگی :: ۱۳۸٥/٤/۸
» ايده آل :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» تکرار لحظات :: ۱۳۸٥/۳/۱٥
» ۳ماه وقت اضافه :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
» شايد... :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
» برگی ديگر از دفتر زندگی :: ۱۳۸٥/٢/٢۳
» معصومه هست؟!!(۴) :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
» معصومه هست؟!!(۳) :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» معصومه هست؟!!(۲) :: ۱۳۸٥/٢/۱۱
» معصومه هست؟!!! (۱) :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» تصميم کبری :: ۱۳۸٥/٢/۳
» ت نون ه الف :: ۱۳۸٥/۱/٢٤
» اينم از عيد :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
» کشتی آينده دراقيانوس گذشته :: ۱۳۸٥/۱/۳
» ازطرف خودم :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٩
» خبر داغ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
» نيدونم :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
» دنيای گلی :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۳
» هوا بس ناجوانمردانه سرد است :: ۱۳۸٤/۱٠/۳٠
» آدم برفی :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٢
» روزهای ابری :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٢
» لطفا صبر کنيد :: ۱۳۸٤/۱٠/۳
» اشک ماتم :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
» درس يا نمره؟مسئله اين است :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
» شروعی دوباره :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» بازه ی زمانيه دنيا :: ۱۳۸٤/۸/۱٥
» اتفاق شوم :: ۱۳۸٤/٧/٢٦
» مدرسه :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» مهر آمد :: ۱۳۸٤/٧/۱
» خواب :: ۱۳۸٤/٦/۳٠
» المپياد :: ۱۳۸٤/٦/٢٥
» کنکور :: ۱۳۸٤/٦/٢٢
» اتفاقات گذشته :: ۱۳۸٤/٦/٢٠
» نامه ی شانس :: ۱۳۸٤/٦/۱٦
» ۱۳۸٤/٦/۱٤ :: ۱۳۸٤/٦/۱٤
» ليلا :: ۱۳۸٤/٦/۱۱
» باد :: ۱۳۸٤/٦/۸
» تابستون :: ۱۳۸٤/٦/٤
» ای بابا :: ۱۳۸٤/٥/٢٦
» من برگشتم :: ۱۳۸٤/٥/٢۱
» ۱۳۸٤/٥/٤ :: ۱۳۸٤/٥/٤
» ۱۳۸٤/٥/٢ :: ۱۳۸٤/٥/٢
» ۱۳۸٤/٥/۱ :: ۱۳۸٤/٥/۱
» ۱۳۸٤/٤/۳٠ :: ۱۳۸٤/٤/۳٠
» ۱۳۸٤/٤/٢٩ :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
» ۱۳۸٤/٤/٢٦ :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
» خودم :: ۱۳۸٤/٤/٢٤
+نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |